Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç, İbrahim
dc.contributor.authorBerk, İhsan
dc.date.accessioned2019-05-14T11:51:27Z
dc.date.available2019-05-14T11:51:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5781
dc.descriptionIn this first off all, concept of meta-analysis, its historical development, aims, advantages and disadvantages, stages, the conception used in analysis, models and theatrical hypothesis information is given. Besides, meta-analysis is applied to the studies about the effect of probiotics to the weight of eggs in animal husbandry. In the research, the effect size calculation method is used by using the averages of continuous data for nine studies in the related literature and effect size about parallel - control model, publication bias, heterogeneity and general effect is calculated. As a result of the study, its determined that there is no publication bias and according to heterogeneity test all of the studies do not share one widespread impact (which shows heterogeneity). Also the result of general effect size showed that for the layer hens, probiotics has a significant effect on weight of the egg.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, öncelikle meta analizi kavramı, tarihsel gelişimi, amaçları, avantajları ve dezavantajları, aşamaları, analizde kullanılan kavramlar, modeller ve meta analizi yöntemleri hakkında teorik-kuramsal bilgilere yer verilmiştir. Bununla birlikte, hayvancılık alanında yumurtacı tavuklarda probiyotiğin yumurta ağırlığına etkisi konusunda yapılmış olan çalışmalara yönelik meta analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, sürekli verilerde ortalamaları kullanarak etki büyüklüğünün hesaplanması yöntemi kullanılmış olup, ilgili literatür çerçevesinde toplanan deney-kontrol modelli 9 çalışmaya ait etki büyüklükleri, yayın yanlılığı, heterojenlik ve rastgele etki modeli ile genel etki hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda, araştırmalar arasında yayın yanlılığı olmadığı tespit edilmiş olup, uygulanan heterojenlik testine göre tüm çalışmaların tek bir yaygın etkiyi paylaşmadığı (heterojen olduğu) belirlenmiştir. Ayrıca, genel etki büyüklüğü, yumurtacı tavuklarda probiyotiğin yumurta ağırlığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeta analizi, Etki büyüklüğü, Sabit etki modeli, Rastgele etki modelien_US
dc.titleMeta Analizi: Paralel Kontrollü Çalışmalarda Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeMeta Analysıs: an Applıcatıon on Parallel Controlled Studiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage109en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record