Show simple item record

dc.contributor.authorMerve GÜLER
dc.date.accessioned2019-05-14T12:01:30Z
dc.date.available2019-05-14T12:01:30Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5794
dc.description.abstractCumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarda olduğu ve “Tek Parti” dönemi olarak ifade edilen 1930-1945 yılları arasındaki siyasal ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen uygulamalar, başta sosyal bilimler olmak üzere birçok disiplindeki araştırmaya konu olmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2002-2017 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu uygulamalar da siyasal, sosyal ve ekonomi alanlarda birçok disiplin alanında ele alınıp, incelenmiştir. Bu çalışmada, farklı bağlamlarda, Tek Parti dönemi ve AK Parti dönemlerinde uygulandığı iddia edilen “otoriter” politik uygulamaların olup olmadığı, kendi politik iklimlerinde değerlendirilerek, bu iki dönemin karşılaştırmalı analizi yapılacaktıren_US
dc.description.abstractThe practices carried out in the political and social areas between the years 1930-1945, expressed as the single party period, during which the Republican Peop- le’s Party was in power, has been the subject of research in many disciplines, especi- ally in social sciences. The practices of the Justice and Development Party between the years of 2002 and 2017 have been examined in many disciplines including politi- cal, social and economic fields. In this study, a comparative analysis of these two periods on whether there are “authoritarian” political practices that are claimed to be applied in the Single Party period and in the AK Party periods will be done by means of evaluating these periods in their owncontextsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Tek Parti, Otorite, Otoriteryanizm.en_US
dc.titleOtoriteryanizm Bağlamında Tek Parti (1930-1945) Ve Ak Parti (2002-2017) Dönemleri Karşılaştırmasıen_US
dc.title.alternativeA Comparıson Of The One Party (1940-1945) And Ak Party (2002- 2007) Perıods In The Context Of Authorıtarıanısmen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record