Show simple item record

dc.contributor.advisorAkar,Erkan
dc.contributor.authorGül, Emel
dc.date.accessioned2019-05-27T06:48:33Z
dc.date.available2019-05-27T06:48:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/6174
dc.descriptionThe aim of this study is to reveal the importance of e-learning 2.0 in the education of vocational high school students. In this context, the scale of “the importance of e-learning 2.0 in education” has been developed and it has been applied to 701 vocational high school students in Merzifon, Amasya. This is a descriptive research. The sample is determined by a suitable sampling method. With the explanatory factor analysis, the scale of “the importance of e-learning 2.0 in education” is gathered in three groups-communication and active participation, perceived usefullness, interaction and individual learning. In consequence of analysis performed with the Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), a significant difference is found according to gender, the existance of internet and personal computer at home; but no significant different is found according to class level. While it has come up to a significant difference between these three factors and the usage duration of e-learning tools such as Facebook, Wikipedia, YouTube, Instagram and Google Videos, there were no significant differences between the factors usage duration of Twitter and Google Documents tools.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, e-öğrenme 2.0'ın meslek lisesi öğrencilerinin eğitiminde önemini ortaya koymaktır. Bu kapsamda “Eğitimde E-Öğrenme 2.0’ın Önemi” ölçeği geliştirilerek Amasya ili Merzifon ilçesinde bulunan 701 Meslek lisesi öğrencisine uygulanmıştır. Araştırma betimsel bir araştırmadır ve uygun örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ile “Eğitimde E-Öğrenme 2.0'ın Önemi” ölçeği üç faktörde -iletişim ve aktif katılım, algılanan kullanışlılık, etkileşim ve bireysel öğrenme- toplanmıştır. Çok değişkenli varyans analizi(MANOVA) ile gerçekleştirilen analizler sonucunda faktörler arasında cinsiyete, evde internet ve kişisel bilgisayar bulunması durumuna göre farklılık ortaya çıkarken, sınıf düzeyi değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Ayrıca bu üç faktör ile e-öğrenme 2.0 araçlarından Facebook, Wikipedia, YouTube, Instagram ve Google Video kullanım süreleri arasında anlamlı farklılık ortaya çıkarken, Twitter ve Google Dokümanları araçlarının kullanım süreleri arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectE-Öğrenme 2.0, Web 2.0, E-Öğrenme, Eğitimde Web 2.0en_US
dc.titleMeslek Lisesi Öğrencilerinin Eğitiminde E-Öğrenme 2.0'ın Önemien_US
dc.title.alternativeThe Sıgnıfıcance of E-Learnıng 2.0 on the Educatıon of Vocatıonal School Students (Merzifon Sample)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record