Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Mevlüt
dc.contributor.authorBayram, Fatih
dc.date.accessioned2019-05-27T06:50:09Z
dc.date.available2019-05-27T06:50:09Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/6181
dc.descriptionNowadays, many universities and education institutions develop programmes by conveying their lesson materials to internet in order to give e-learning to their students. However, conveying the content of education to internet is not sufficient to accomplish a successful procedure of programmes and to give an effective education. In spite of the fact that preparing the contents of the education and broadcasting them are an important phase, there is a need to a system which can control and evaluate all of the other processes and contents. Learning Management System (LMS) is a concept which arises at this point. Learning Management System is responsible for the effectiveness and reliability of all procedure which begins with the student’s registration to the programme until his/her taking graduation document. In this thesis study, Learning Management System which is developed SCORM based and in a modular structure is told as it has less demand of finance and more possibility than traditional education and LMS is designed to be used as a web based distance education at the university level.en_US
dc.description.abstractGünümüzde çoğu üniversite ve eğitim kurumu ders materyallerini internet ortamına aktararak öğrencilerine uzaktan eğitim vermek için programlar hazırlamaktadırlar. Fakat programların başarılı bir şekilde işleyebilmesi ve etkin bir eğitimin verilebilmesi için eğitim içeriklerinin internet ortamına aktarılması yeterli değildir. Eğitim içeriklerini internet ortamına hazır hale getirmek ve yayınlamak önemli bir aşama olsa da, içeriklerin ve diğer tüm işlemlerin kontrolü ve denetimini yapacak bir sisteme ihtiyaç vardır. Öğrenim Yönetim Sistemi (Learning Management System - LMS) de bu noktada ortaya çıkan bir kavramdır. Bir öğrencinin programa kayıt aşamasından mezuniyet belgesini aldığı döneme kadar olan bütün süreçlerin etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesinden Öğrenim Yönetim Sistemi sorumludur. Bu tez çalışmasında, geleneksel eğitime göre daha az maliyet ve daha fazla imkân sağlayan web tabanlı uzaktan öğretimin yükseköğretimde kullanımı amacıyla SCORM uyumlu ve modüler bir yapıda geliştirilen Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) anlatılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWeb Tabanlı Uzaktan Eğitim, SCORM, Modüler Sistem, Öğrenim Yönetim Sistemi, LMS.en_US
dc.titleScorm Uyumlu Modüler Öğrenim Yönetim Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesien_US
dc.title.alternativeDesıgn and Implementatıon of Scorm Based Modular Learnıng Management Systemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage212en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record