Show simple item record

dc.contributor.authorBayrakçeken, Hüseyin
dc.contributor.authorKuş, Recai
dc.date2014-11-04
dc.date.accessioned2014-11-04T09:06:43Z
dc.date.available2014-11-04T09:06:43Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationBayrakçeken, Hüseyin., Kuş, Recai. "Taşıtlarda Kullanılan Alternatif Yakıtlar." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 6, Sayı.1 (2006) : 125-144.en_US
dc.identifier.issn1302-3187
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/635
dc.description.abstract20. yüzyılın başlarında petrol ürünleri motor yakıtı olarak kullanılmaya başlanmış ve motor tasarımları da petrol ürünleri ile çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir. Petrol ürünleri kolay elde edilebildiği için motor sanayii petrole bağımlı hale gelmiştir. Petrol rezervlerinin belirli bölgelerde bulunması ve bu rezervin belli bir süre sonra tükenecek olması sebebiyle, mevcut motor teknolojisinde önemli değişiklikler yapmadan ve ekonomik krizlere de sebep olmadan, petrole alternatif olabilecek yeni motor yakıtlarının araştırılması zorunlu hale gelmiştir [1]. Üzerinde ağırlıklı olarak çalışılan yakıtlar; alkol (metanol, etanol), doğal gaz (CNG), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen ve bio-kütle olarak sıralanabilir. Bu çalışmada gaz yakıtların motorlu taşıtlarda alternatif yakıt olarak kullanılması araştırılmıştır. Yaygın olarak kullanılan LPG ve CNG ile birlikte taşıtlarda yakın gelecekte oldukça fazla miktarda kullanılacağı tahmin edilen hidrojen ve biogaz’da incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlternatif Yakıt, Gaz Yakıtlar, Taşıten_US
dc.titleTaşıtlarda Kullanılan Alternatif Yakıtlaren_US
dc.title.alternativeAlternative Fuels Used In Vehiclesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.akuauthorID
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDTR57251en_US
dc.contributor.authorIDTR18955en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record