Show simple item record

dc.contributor.authorKargıoğlu, Mustafa
dc.contributor.authorCenkci, Süleyman
dc.contributor.authorDayan, Sergun
dc.date2014-11-06
dc.date.accessioned2014-11-06T13:19:17Z
dc.date.available2014-11-06T13:19:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-3187
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/674
dc.description.abstractDuring the floristic investigations carried out in the province of Afyonkarahisar, approximately 2000 vegetated different plant species and subspecies were determined. 330 of these plant species were confirmed as endemic to Turkey (325 taxa ) and only to Afyonkarahisar (5 taxa). Plant families containing most of these endemic plant species are: Asteraceae (44 taxa), Fabaceae (42 taxa), Lamiaceae (39 taxa), Scrophulariaceae (37 taxa) and Caryophyllaceae (24 taxa). Verbascum (28 species) and Astragalus (22 species) are the most endemic species containing plant genera. 329 endemic taxa were evaluated according to IUCN risk categories as rare (lower risk, LR), threatened (vulnerable, VU; data deficient, DD) or endangered (critically endangered, CR; endangered, EN) and the number of plant taxons in these IUCN categories are as follows; 1 for DD, 2 for CR, 14 for EN, 32 for VU and 281 for LR.en_US
dc.description.abstractAfyonkarahisar ili sınırlarında yapılan floristik çalışmalar süresince, yaklaşık 2 000 farklı bitki türü ve alttürünün yayılış gösterdiği belirlendi. Bu bitki türlerinden 330’nun Türkiye’ye (325 takson) ve Afyonkarahisar’a (5 takson) endemik olduğu tespit edildi. Bu endemik bitki türlerinin büyük çoğunluğunu içeren bitki familyaları; Asteraceae (44 takson ), Fabaceae (42 takson), Lamiaceae (39 takson), Scrophulariaceae (37 takson) ve Caryophyllaceae (24 takson)’ dır. Verbascum (28 tür) ve Astragalus (22 tür) en fazla endemik tür bulunduran bitki genuslarıdır. 329 endemik bitki nadir (düşük risk, LR), tehtid altında (zarar görebilir, VU; veri yetersiz, DD) ve tehlike altında (kritik risk altında CR; tehlike altında, EN) şeklindeki IUCN kategorilerine göre değerlendirilmiştir ve bu IUCN kategorilerine giren bitki takson sayıları şu şekildedir; l’i DD, 2’si CR, 14’ü EN, 32’si VU ve 281’i LR.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndemic, Afyonkarahisar, Turkey, IUCN Categorizationen_US
dc.titleEndemic Plant Species And Their Threatened Categories Vegetated In The Boundary Of Afyonkarahisar Province In Turkeyen_US
dc.title.alternativeAfyonkarahisar Sınırlarında Yayılış Gösteren Endemik Bitkiler Ve Tehlike Kategorilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe University, Science and Art Faculty, Biology Departmenten_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage287en_US
dc.identifier.endpage311en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record