Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Mustafa
dc.contributor.authorCenkci, Süleyman
dc.contributor.authorTerzi, Hakan
dc.date2014-11-21
dc.date.accessioned2014-11-21T07:49:02Z
dc.date.available2014-11-21T07:49:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/851
dc.description.abstractFitoşelatinler (PC’ler) ve metallotiyoneinler (MT’ler), bitkilerde ve diğer organizmalarda bulunan sisteince zengin proteinlerdir. PC’ler enzimatik olarak fitoşelatin sentaz (PCS) ile glutatyondan sentezlenirken, MT’ler ise gen ürünü polipeptitlerdir. Bitkilerde, PC’ler ve MT’lerin metal iyonlarını bağlayabildiklerinden dolayı ağır metal toleransı ve homeostazisinde fonksiyon gördükleri ileri sürülmüştür. PC sentaz enzimi ve MT’leri kodlayan genler bitkilerde ve diğer organizmalarda teşhis edilmiştir. PC'ler ve MT’ler ile ilgili genlerin genetik düzenlenmesi, bitkilerde ağır metal toleransının geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Bu derlemede, PC’ler ve MT’lerin biyosentezi ve ağır metal stresi koşullarında ifadesi, düzenlenmesi ve muhtemel fonksiyonları hakkında son gelişmeler tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractPhytochelatins (PCs) and metallothioneins (MTs) are cysteine-rich proteins present in plants and other organisms. PCs are enzymatically synthesized from glutathione by PC synthase (PCS), whereas MTs are gene-encoded polypeptides. In plants, PCs and MTs are suggested to be involved in heavy metal tolerance or homeostasis, as they are able to bind metal ions. The genes encoding the enzyme PC synthase and MTs have been identified in plants and other organisms. Genetic manipulation of PCs and MTs related genes is crucial for developing heavy metal tolerance in plants. In this review, the recent advances in biosynthesis of PCs and MTs and their expression, regulation and possible functions under heavy metal stress are discusseden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBitkiler; Ağır Metal Stresi; Fitoşelatinler; Metallotiyoneinler; Detoksifikasyon; Toleransen_US
dc.titleFitoşelatinler ve Metallotiyoneinler: Moleküler Yaklaşımlaren_US
dc.title.alternativePhytochelatins and Metallothioneins: Molecular Approachesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record