Now showing items 1-1 of 1

    • Asker Mecmuası Üzerine Bir İnceleme 

      Özaslan, Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2016)
      Asker Mecmuası, II. Meşrutiyet’in ilânından hemen sonra İstanbul’da yayımlanmaya başlamıştır. Mecmua, İttihat ve Terakki Cemiyeti yanlı ve II. Abdülhamit karşıtlığı üzerine bir yayın politikası takip etmiştir. Mecmua da ...