Now showing items 1-1 of 1

    • Damat Mehmed Ali Paşa’nın Hayatı Ve Siyasi Mücadelesi (1813-1868) 

      SUNAY Serap (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Bu çalışmada, Âdile Sultan’ın eşi ve Osmanlı Devleti’nin son kaptan-ı deryası Mehmed Ali Paşa’nın biyografisi ele alındı. Paşa, tophane müşirliği, kaptan-ı deryalık, seraskerlik, mâbeyn-i hümâyûn müşirliği, hazine-i hassa ...