Now showing items 1-1 of 1

    • Ortak Malların Yönetilmesinde Piyasa Ekonomisinin Rolü 

      Çelik, Erhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2015)
      Göl, sulama sistemi, avlanma sahası, balık rezervi, orman, ve meralar ortak mallara örnek gösterilebilir. Genellikle ortak malların yönetimi devlet tarafından yapılmaktadır. Piyasa ekonomisi ortak malların kullanımında ...