Now showing items 1-1 of 1

    • Uygur Atasözlerinin Sentaksı 

      Çakır, Muhammet Yasin (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2017)
      Uygur atasözlerinin sentaksı üzerine geniş ölçekli bir çalışma olmadığını gözlemleyerek bu konuyu işleme kararı aldık. Teze öncelikle Muhemmet Rehim’in Uyġur Xelq Maqal Temsilliri kitabını transkiribe ederek başladık ve ...