Now showing items 1-1 of 1

    • Tanbûrî Cemîl Bey’in saz eserlerinin teknik açıdan incelenmesi 

      Kula, Arda (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Bu araştırma Tanbûrî Cemîl Bey’in saz eserlerini teknik açıdan analiz ederek yorumlanmasını ve yöntemlerinin irdelenmesini, bu sayede Türk saz müziğine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır. Araştırma genel çerçevesi, amacı ...