Now showing items 1-1 of 1

    • Basel II Risk Yönetimi ve Kobilere Etkileri 

      Katar, Necla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
      Bu çalışmanın amacı, Basel II ve Risk Yönetiminin KOBİ’ler üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla ilk olarak, KOBİ tanımları, KOBİ’lerin genel yapısı, avantaj ve dezavantajları, finansman sorunları ve alternatif ...