Now showing items 1-1 of 1

    • Esrâr Dede Divânı’nda Âşık ve Sevgiliye Ait Unsurlar 

      Bilge, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      18. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminin başlangıcı olup devletin yeni arayışlar içine girdiği bir dönemdir. Bu dönemde edebiyat alanında da yeni arayışlar başlamıştır. Esrâr Dede’nin yaşadığı yıllar bu yüzyılın ...