Now showing items 1-1 of 1

    • Bir Örgüt Geliştirme Unsuru Olarak Örgütsel Öğrenme 

      Aydın, Ali Fikret (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
      Günümüzde örgütlerin dinamik ve rekabetçi bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri, değişime uyum sağlama becerisine bağlıdır. Bu becerinin kazanılması ise, örgütlerin sürekli öğrenmeleri ve gelişmeleri ile mümkündür. Bu ...