Now showing items 1-1 of 1

    • Sevimli Mecmua Adlı Çocuk Dergisi (Çeviriyazı, İnceleme) 

      Akdağ, Erhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
      Çocuk edebiyatı alanında çocuk dergilerinin önemli bir yeri ve işlevi vardır. Çocuğun edebî ve estetik bir zevk edinmesinde, düşünce ufku ve kelime hazinesinin gelişmesinde çocuk dergilerinin geçmişten bugüne büyük katkısı ...