Now showing items 1-1 of 1

    • Televizyon Reklamlarında Simge ve Fenomen 

      Yanar, Işık (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
      Çalışmada televizyon reklamlarında kullanılan simge ve fenomenlerin pazarlama kriterleri açısında önemi incelenmiştir. Simge ve fenomen kavramlarının etkisinin reklamcılık açısından nasıl kullanıldığı ortaya konulmuştur. ...