Now showing items 1-1 of 1

    • Açıklamalı Zeybek Bibliyografyası 

      Koca, Eyüp (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
      Araştırma, halk kültürünün önemli ürünlerinden olan zeybekler hakkında, cumhuriyet döneminden günümüze kadar yapılmış olan kitap ve lisansüstü tezlerin açıklamalı olarak sunulduğu bir bibliyografya çalışmasını içermektedir. ...