Now showing items 1-1 of 1

    • Evliya Çelebi Seyahatnâmesinin Birinci Cildinde İsimler 

      ARMAĞAN Gül (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Türk edebiyatında seyahatnâme türünün en bilinen örneği olan Evliya Çelebi Seyahatnâmesi on ciltlik hacimli bir eserdir. Hemen hemen yarım asırlık gezilerde elde ettiği izlenimlerini kendine has üslûbuyla anlatan Evliya ...