Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1subject_keyword:İlköğretim153648.12%0.00
2type_keyword:masterThesis78624.62%0.00
3author_keyword:Albayrak, Esra38812.16%0.00
4dateIssued_keyword:[2003 TO 2009]2788.71%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2014]2247.02%0.00
6author_keyword:Yılmaz, Mehmet1605.01%0.00
7subject_keyword:Fen ve Teknoloji1564.89%0.00
8dateIssued_keyword:20141494.67%0.00
9subject_keyword:Kelime1494.67%0.00
10subject_keyword:Boş Zaman1434.48%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
3192100.00%0.07