Now showing items 21-40 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akçer, Sezer. Ratlarda Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Olarak Gelişen Serebrum ve Serebellumdaki Değişiklikler Üzerine Kuersetin, Balık Omega-3 Yağ Asitleri ile Melatoninin Etkileri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Akçiçek, Nihal. Trakt Anestezisi Uygulanan Perkütan Nefrolitotomi Olgularında Postoperatif Analjezi Gereksinimi ve Komplikasyonların Hemşire Tarafından Değerlendirilmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2008. [1]
   Akdemir, Yusuf. Enterokok Suşlarında Antibiyotik Direnç Profilinin Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Akdeniz, H.Y., Yönetken. A., 2019. Design and ımplementation of p&o maximum power point tracker algorithm based solar charge controller, International journal of applied mathematics, electronics and computers, 7(2), 22-26. [1]
   Akdoğan Gedik, Melek. "Mali Özgürlük : Avrupa Bölgesi İçin Bir Değerlendirme." AKÜ İİBF Dergisi 14, Sayı.1 (2012) : 231-250. [1]
   Akgül Şen Ahu ‘’Özelleştirme Sürecindeki Tedaş’ın (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Yeniden Yapılandırılması’’ ‘’Reorganizing Of The Turkey’s Electricity Distribution Company (Tedaş) Which Is In Process Of Privatization’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Akgül Yakup “Belediye Örgütlü Yerleşmelerde Gerçekleştirilen Nüfus Sayımlarına Eleştirel Bir Bakış: Afyonkarahisar Örneği” ''A Critical View to Population Censuses being Conducted in Municipality Organized Settlements: Afyonkarahisar Case'' AfyonKocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2006 [1]
   Akkaya A.B. Bayram İ. The Use of L-Carnitine and Oregano As Feed Additives in Alternative Forced Molting Programmes in Laying Hens. Kocatepe Vet J. (2018) 11(4): 434-446. [1]
   Akkaya, Seda., Ercan Kıvanç, Merih."Termofİl Bakteriler; Sıcak Su Kaynaklarında Yaşayan Gr (+) Basillerin İzolasyon ve İdentifıkasyon Yöntemleri." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.2 (2008) : 61-70. [1]
   Akkaya,A.B., Bayram,İ. (2019).The Effects of Using Oregano and L-Carnitine on Second Phase Laying Performance Parameters of Force Molting Programs in Laying Hens. Erciyes Üniv Vet Fak Derg 16(3), 170-177. [1]
   Akkaya,Abdil Burhaneddin. Beyaz Ticari Yumurtacı Tavuklarda L-Karnitin Ve Kekik (Oregano) Katkıları Kullanılarak Yapılan Alternatif Zorlamalı Tüy Dökümü Yöntemlerinin Oksidatif Stres İle 2. Yumurtlama Periyodunda Yumurta Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2011. [1]
   Aksoy,Tuba ve Cemail Aksel. " Zro2-Y2o3 İlaveli Mgo-Mga^ Kompozit Refrakterlerin Mekanik Özelliklerinin Ve Mikroyapısal Karakteristiklerinin İncelenmesi." AKÜ Fen Bil. Dergisi Özel Sayı, (2009) : 161-169. [1]
   Aksu Recep ''Ayaş (Ankara) Kaplıcalarının Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi'' ''Graduate Thesis Study Summary Evaluation Of Ayaş (Ankara)Thermal Water In Terms Of Thermal Tourism'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Aktaş, Serpil. " Quantile Function for Rayleigh Distribution Kapasitans-Voltaj (C-V)." AKÜ Journal of Sciences 11, Issue.1 (2011) : 9-12. [1]
   Aktürk, Tayfun., Burak Fidan, Uğur. "Buhar Kazanı Otomasyon Sistemi için Uzaktan Görüntüleme Sistemi Tasarımı." AKÜ Fen Bil. Dergisi 9, Sayı.1 (2009) : 71-78. [1]
   AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 1-10 Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages:1-10 [1]
   AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: Aralık 2017, Sayfalar: 83-91. Journal of Economics and Administrative Sciences - Volume: 19, Issue: 2, Year: December 2017, Pages: 83-91. [1]
   Akın, C., Dede Korkut Kitabı ve Kırgız Edebiyatında ‘Yahşı/Cakşı’ Redifli Öğüt İfadeleri Üzerine, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2) (2019), 495-499. [1]
   Akın, Cüneyt; Kısa, Oğuz (2019) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, Türk dilinde bazı köklerin metaforik yapısı üzerine, 41-44. [1]
   Alataş, Bilal, Karcı, Ali. "Genetik Algoritmalarda Düzenli Populasyon ve Düzenli Operatör" AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 3, No.1/2. (2003).11-26. [1]