Now showing items 1-20 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Abacıoğlu, Saliha. Katarakt Cerrahisi Yapılacak Hastalarda 1. ve 2. Göz Cerrahileri Öncesi, Hastaların Endişe Düzeylerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2009. [1]
   Acar, Tolgahan. Otopsi Olgularında Glomus Caroticum ve Sinus Caroticus Anatomisi, Histolojisi ve Varyasyonları. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Acaröz U. Kara R. Gürler Z. Damla Arslan-Acaröz, Fahriye Zemheri. (2018) Afyonkarahisar’dan Toplanan Çiğ Manda Sütlerinde Salmonella spp. Varlığının Araştırılması. Kocatepe Vet J. 11(2): 180-185. [1]
   Acıöz M. Göksu A. Erez M.S. Gastrointestinal Helminth Infections Detected by Stool Examination in Isparta Province. Kocatepe Vet J. (2018) 11(2): 194-198. [1]
   Adadıoğlu, Ebru. Akü Veteriner Fakültesindeki Öğrencilerinin Beslenme, Sağlık, Fiziksel Aktivite Ve Hijyen İle İlgili Tutum Ve Davranışlarının Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Adar, Ç. (2019). İlk ve Ortaöğretim Müzik Derslerinde Türk Müziği Kullanımına Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. YEDİ: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi. Kış 2019 (21), s. 61-75. [1]
   Adıgüzel, Orhan ve Hasan Yüksel. "The Need For Wage Optimization In The Formation Of Sustainable Human Resources."AKÜ. İİBF Dergisi 12, Sayı.2 (2010) : (117-139). [1]
   Ağdacı, Veli. Pırlaklarda Bazı Faktörlerin Bir Doğumdaki Kuzu Sayısı, Sütten Kesime Kadar Büyüme Özellikleri Ve Yaşama Gücüne Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniveristesi, 2013 [1]
   Ahmed, Alhasan . "(طرق الكشف عن أصول الاستنباط للإمام مالك (دراسة استقرائية تحليلية". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 8-17 . [1]
   Ahmet Tekin, Özlem Sökmen Gürçam: Vergi Harcamaları ve Bazı OECD Ülke Uygulamaları, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 139-158 Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages: 138-158 [1]
   Akagün Ergin, Elif ve Handan Ozdemir Akbay. "Giyim Ve Gıda Ürünleri Kategorilerinde Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma." AKÜ İİBF Dergisi 13, Sayı.2 (2011) : 275-292. [1]
   Akalan, Fatma Esra. Kaymak Altı Sütünün Değişik Oranlarda İnek Sütü İle Karışımından Üretilen Yoğurtların Bazı Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2011. [1]
   Akarca, Gökhan., Kuyucuoğlu, Yahya. "Afyonkarahisar Piyasasında Satılan Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerinde Çalışmalar." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.1 (2008) : 91-104. [1]
   Akayli T. Durna M. Kültür Levrek (D. labrax) Balıklarından İzole Edilen Vibrio Anguillarum İzolatlarının Karakterizasyonu Kocatepe Vet J. (2017) 10(3): 134-141. [1]
   Akbaş, Mustafa Yasin . "Tefsir Kaynağı Olarak Buhârî’nin el-Câmiʻu’s-Sahîh’i". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 99-101 . [1]
   Akbel, Erten. Yüksek Protein İçeren Diyetle Beslenen Sıçanlara Atkestanesi Ekstresi (Aesculus Hippocastanum L.) Verilmesinin Kemik ve Kalsiyum Metabolizmasına Etkileri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Akbulut Halim ''Muhasebe Denetiminin Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin Rolü: Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma’’ ‘’The Role Of Audit Committee In Achieving Auditing Effectiveness: A Study On External Auditing Firms’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Akcanlı Fatma ''Çevre Muhasebesi Açısından Kağıt Ambalajı Geri Dönüştüren İşletmelerin Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Fayda-Maliyet Analizi Ankaş Atık Kağıt İmalat San. Ve Tic. A.Ş.’De Uygulama’’ ‘’Accounting And Cost-Benefit Analysis Of The Activities Of Paper Recycling Enterprises In Terms Of Environmental Accounting An Application In Ankaş Paper Wastes Industry And Trade’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Akçay, S. & Demirtaş, G. (2015). Remittances and Energy Consumption: Evidence from Morocco, International Migration, 53(6), 125-144. [1]
   Akçay, S.; Sağbaş, İ. & Demirtaş, G. (2016). Financial Development and Tax Revenue Nexus in Turkey, Journal of Economics and Development Studies, 4(1), 103-108. [1]