Now showing items 108-127 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Bağcı, Metin. Bozkurt, Rıfat. " Böhme Metodu Yardımı İle Aşındırıcı Tozların Aşındırma Performanslarının İncelenmesi". AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2,1 (2000) : 53-60. [1]
   Bağkesen Ö. Koçak S. Ramlıç ve Dağlıç Koyunlarda Kırkım Sonu Canlı Ağırlık, Yapağı Verimi ve Özellikleri. Kocatepe Vet J. (2018) 11(2): 148--155. [1]
   Bahadir, M., & Özdemir, M. A. (2011). Trabzon Ve Rize'de Yağişin Mevsimsel Değişimlerinin Marginal Ve Matrix Yöntemleri İle Belirlenmesi Ve Trend Analizleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(17), 457-473. [1]
   Bahadir, M., & Özdemİr, M. A. (2011). Acıgöl Havzası'nın Sayısal Topoğrafik Analiz Yöntemleri İle Morfometrik Jeomorfolojisi. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, 4(18), 323-344. [1]
   Bahadir, M., Ozdemir, M. A., & Aşçı, F. (2010). The Effect of Climatic Factors of Karamık and Acıgöl Lakes on the Distribution of the Species of Water Mites (Acari, Hydrachnida). Journal of Biology and Life Sciences, 1(1), 27-35. [1]
   Bahadır Muhammet ''Yalova İli Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama Teknikleri İle Belirlenmesi'' '' The Determınatıon Of Land-Use In Yalova Provınce By Usıng Remote Sensıng Technıques'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Bahadır, M., & Özdemir, M. A. (2011). Climate trend analysis of the level changes of Iznik Lake in Turkey. Journal of Biology and Life Sciences, 2(3), 4-13. [1]
   Baig, M.R. " Scattering of 10 Mev 238U Heavy Ions with Silver Target Using Cr-39." AKU Journal of Science 9, Sayı.1 (2009) : 91-96. [1]
   Bakla, A. (2018). Can podcasts provide meaningful input in a listening and pronunciation class? Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(4), 772-788. [1]
   Balbag, M., Z. Özbaş., Ö. Cenik, M. I. "Physical Properties Of Superconductor Compounds Containing Yttrium." AKU Journal of Science 8, Sayı.1 (2008) : 79-90. [1]
   Balıkçı C. Ural K. Canine Visceral Leishmaniasis’in Farklı Evrelerinde Ekokardiyografik Ejeksiyon Fraksiyonu ve Fraksiyonel Kısalmanın Değerlendirilmesi. Kocatepe Vet J. (2018) 11(1): 45-52. [1]
   Barutoğlu, Hüsnü. "Çok İşlemcili Sistemlerde İş Kayıplarına Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırılması" AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2,2. (2000) : 49-56. [1]
   Barış Tunç '' Türk Solunun Din Algısı '' Relıgıon Perceptıon Of The Turkish Left '' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2012 [1]
   Başar, Feyzi, and Yurdal Sever. "The space L_q of double sequences." Mathematical Journal of Okayama University 51.1 (2009). [1]
   Başaran, Esra. Şinşilla’da Böbrek Hacminin Stereolojik Metodla Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Başat Rıdvan ‘’İşletmelerde Yönetim Kurulunun Yapısı, İşleyişi Ve Performans Üzerine Etkisi: Denizli İli Örneği’’ ‘’Board Structure, Process And Its Impact On Performance In The Firms: Evidence From Denizli’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Başer, Durmuş Fatih. Steatohepatit Tavşan Modelinde Narın (Punıca Granatum L.) Karaciğer Koruyucu Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014 [1]
   Başer, Hatice Merve. Diyaliz Hastalarında Occult Hepatit C’nin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Bayar, Mehmet. Akü Ahmet Necdet Sezer Arastırma ve Uygulama Hastanesinde Yoğun Bakımdan İzole Edilen Bakterilerde Gsbl Oranının Yıllara Göre Dağılımı. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Bayrakçeken, Hüseyin., Kuş, Recai. "Taşıtlarda Kullanılan Alternatif Yakıtlar." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 6, Sayı.1 (2006) : 125-144. [1]