Now showing items 204-223 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Can, Yahya., Kırtay, Erhan. "Pamuklu Bezayağı Kumaşların Yırtılma Mukavemetlerine Etki Eden İplik Özellikleri." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 7, Sayı.2 (2007) : 65-78. [1]
   Can, Zuhal. Sağlıklı Bireylerde Parmak Uzunluk Oranlarının (2d:4d); El Tercihi, Nonverbal Zeka, Görsel, İşitsel ve Verbal Yetenekler, Motor Beceri ve Serebral Lateralizasyon ile İlişkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Caner, Murat ve Uğur Gülseren. "Genetik Algoritma İle Fuzzy PSS’in Kural Tablosu Optimizasyonu." AKÜ Fen Bil. Dergisi 10, Sayı.1 (2010) : 83-92. [1]
   Canlı Hamide ''Emirdağ Havzası Ve Çevresinde Doğal Ortam İle İnsan Arasındaki İlişkiler'' ''Summary Postgraduate Thesis Relations Between Natural Environment and Human Beings at Emirdağ Basin and Surroundings'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007. [1]
   Cansız, Harun. "Türkiye’de Devlet Bütçelerinin Değişen Hedefi: Faiz Dışı Fazla Kavramı." [1]
   Cemek M, Büyükben A, Büyükokuroğlu ME, Aymelek F, Tür L. Protective roles of vitamin E (α-tocopherol), Selenium and vitamin E plus Selenium in organophosphate toxicity in vivo: A comparative study. Pesticide Biochemistry and Physiology, 96, 113-118, 2010. [1]
   Cengiz, Nihal. "Deri Sanayiinde Kullanılan Kimyasalların İşçi ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri." AKÜ KOcatepe Tıp Dergisi 3, Sayı.1 (2002) : 9-21. [1]
   Cengiz, Özgür ve Alpagut Kara. "Tek Pişirim Duvar Karosu Bünyelerinde Borik Asit İlavesinin Sinterleme Davranışına Etkileri." AKÜ Fen Bil. Dergisi, Özel Sayı (2009) : 29-35. [1]
   CENGİZ, S. (2013). İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA İÇ DENETİMİN YERİ VE ÖNEMİ BORSA İSTANBUL DA BİR ARAŞTIRMA. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 15(2), 403–448. [1]
   Ceylan A. Işık Mikroskobik Bir Çalışma: Devede Konjuktiva ile İlişkili Lenfoid Doku. Kocatepe Vet J. (2018) 11(1): 18-23. [1]
   Ceylan Hasan Hüseyin ''Yerel Kalkınma Ve Rekabet Aracı Olarak Şehir Pazarlamasında Yatırımcıların Yatırım Destinasyon Tercih Yapılarının Belirlenmesi Ve Uşak Tekstil Sektöründe Bir Uygulama’’ ‘’Determination Of Investment Destination Preference Structures Of Investors In City Marketing As A Tool Of Local Development And Competition And An Application In Uşak Textile Sectors’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Ceylan Selda ‘’Teknolojik Gelişmeler Karşısında Banka Muhasebesi İşlem Süreci ve Otomatik Vezne Makinesi (ATM) İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi’’ ‘’Bank Accounting Process Against Technological Processes and Accounting of Automatic Teller Machine Operations’’Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar 2010. [1]
   Ceylantekin, Yeşim. Soya (Glycine Max L.)’ Nın Dişi Ratlarda Reprodüktif Sisteme Etkilerinin Stereolojik Olarak Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi , 2014 [1]
   Cihan, Cihad (2014) Fuad Köprülü ve Türk tarihinde kökenler; süreklilik, dış tesir ve hususi tekâmül, Turkish Studies, 9(7), 233-259. [1]
   Cihan, Cihad (2014), Türk av kültüründe kulan (yaban eşeği) ve mahiyeti, Tarih Okulu Dergisi, 7(XX), 129-160. [1]
   Cihan, Cihad (2015) Türk akınlarına karşı Sasanilerin inşa ettiği Gürgan seddi (Sedd-i İskender), Turkish Studies, 10(5), 107-130. [1]
   Cihan, Cihad (2015) Türk-Sasani askeri ittifakları ve Sasani ordusunda Türkler, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 89-107. [1]
   Cihan, Cihat (2001) Türk devlet felsefesi açısından Kök Türk devletinin dış politikası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 59-71. [1]
   Cinar, S. M., Cimen, H., & Buyuksagis, I. S. (2018). Improvement of Energy Efficiency Using a Multi-Input Fuzzy Logic Controller in a Stone Cutting Machine. Journal of Testing and Evaluation, 46(6), 2364-2375. [1]
   Civelek T. Süt Sığırlarında Paratüberküloz. Kocatepe Vet J. 2017;10 (1): 29-32. [1]