Now showing items 278-297 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Daham, Emine. Spontan Düşük Sonucu Elde Edilen İnsan Dişi ve Erkek Fetuslerinde 2.Trimester Süresince Karaciğer Dokusunda Meydana Gelen Histolojik Değişimler, P53 Ekspresyonu ve Apoptozis. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2009. [1]
   DASCI PINAR SÜKRIYE (2016). Alternatif takılar ve Malzemeler. Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu, 188-197. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2881383) [1]
   Değerliyurt Mehmet ''Acil Durum Yönetiminde Coğrafyanın Rolü: Eskişehir Örneği '' ''The Role Of Geography In Terms Of Emergency Management: Eskişehir Case''Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Demir, İhsan Cemil; Kaya, Pınar Bengi. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Çiftçilerin Vergi Algısı Ve Vergi Uyumu: Ampirik Bir Çalışma. Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: Aralık 2017, Sayfalar: 127-141 [1]
   Demir, İsmail, M. Serhat Başpınar, Gökhan Görhan ve Erhan Kahraman, "Seyitömer Uçucu Külünün Yapı Tuğlası Üretiminde Kullanılabilirliğinin Ön Araştırması." AKÜ Fen Bil. Dergisi (2009) : 131-137. [1]
   Demir, İsmail. "İnşaat Yıkıntı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanımı ve Beton Özelliklerine Etkisi." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 9 Sayı.2 (2009) : 105-114. [1]
   Demir, Ş. Ş., Davras, G. M., & Uzun, H. (2016). The role of port operations in the development of cruise tourism: The case of port of Antalya. Journal of Human Sciences, 13(3), 5613-5622. [1]
   Demiralay, Ayşegül. Trakeotomi Bakımında Hemşirelerin Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Demiraslan Y. Gürbüz İ. Dilek Ö. G. Özüdoğru Ş. Ozgel Ö. Antik Kenti Kazılarında Ortaya Çıkarılan Koyun İskeleti Kalıntılarının Osteometrik Olarak İncelenmesi. Kocatepe Vet. J. (2018) 11(4): 344-355. [1]
   Demirbaş, Murat ve Çetin Dinçel. "Benign Prostat Hiperplazisî’nde Medikal Tedavi Seçenekleri." AKÜ Kocatepe Tıp Dergisi 3, Sayı.2 (2002) : 101-106. [1]
   Demirbugan, M. Alper. "Doğu Avrupa Ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinin Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Temel Eğilimler." AKÜ İİBF Dergisi 7, sayı.2 (2005) : 165-179. [1]
   Demircioğlu, Mahmut Emir. Sütten Kesim Holstein Buzağılarda Organik Krom, Organik Çinko ve Organik Selenyum’un Zamana Bağlı Kana Geçiş Düzeylerinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Demirel Elitaş Bilge Leyli ''Hisse Senedi Getirileri İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye İçin’’ Zaman Serisi Analizi ‘’The Relationship Between The Stock Returns And The Macro Economic Variables: Time Series Analysis For Turkey’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Demirhan, Banu. "Türkiye’de Yeni Yaklaşım Çerçevesinde Para Politikalarının Finansal İstikrarı Sağlama Yönünde Uygulanması." AKÜ İİBF Dergisi 15, Sayı.2 (2013) : 567-589. [1]
   Demirhan, E. & Demirtaş, G. (2011). Do the Advances in Information Technologies Complicate the Conduct of Monetary Policy?, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 25(3-4), 1-11. [1]
   Demirkırkan, M. Kemal. "Homosistein ve Serebral Vasküler Hastalıklar." AKÜ Kocatepe Tıp Dergisi 4, Sayı.1 (2003) : 9-14. [1]
   Demirtas, G. & Aydemir, O (2014). Causal Relationship between Financial Development and International Trade: Evidence from Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, 124(3), 36-47. [1]
   Demirtaş Mehmet ‘’Tedarik Zinciri Yönetiminde, Tahminleme Ve Planlama İşbirliğinin Rekabet Gücüne Etkisi Ve Tesktil Sektöründe Bir Uygulama’’ ‘’In The Supply Chain Management, The Effect Of Cooperation For Forecasting And Planning On The Competative Power And A Practice To The Textile Sector’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2008 [1]
   Demirtaş, G. & Akçay, S. (2006). Kurumsal Faktörlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Kanıt, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 15-34. [1]
   Demirtaş, G. & Aktop, V. S. (2018). Türkiye’de Teknoloji Transferinin İçselleştirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Ekonomik Yaklaşım, 29(108), 69-103. [1]