Now showing items 544-563 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   İbili, Emin ve Sami Şahin. "Artırılmış Gerçeklik ile İnteraktif 3D Geometri Kitabı Yazılımın Tasarımı ve Geliştirilmesi: ARGE3D." AKÜ Fen Bil. Dergisi 13, Sayı.1 (2013) : 1-8. [1]
   İhsan Koluaçık '' Kültür Endüstrisi Ve İdeoloji: Hollywood Ve Steven Spielberg Sineması Örneği ‘’ Culture Industry And Ideology: Hollywood And The Case Of Steven Spıelberg’s Cınema ‘’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   İlarslan Kenan ''Birleşme Ve Satınalmaların Finansal Oranlar Yoluyla İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi’’ ‘’The Study By Financial Ratios Of Impact Of Mergers And Acquisitions On The Financial Performance Of Corporates’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2011 [1]
   İlaslan, Erkam. Klinik Subklinik Ve Klinik Hiper- Ve Hipotiroidili Hastalarda Homosistein, Vitamin B12 Ve Folik Asit Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2011. [1]
   İlhan, Murat. Retinol Ve Retinol Esterlerinin Yumurtacı Bıldırcınlarda Performans Ve Yumurta Kalite Özellikleri İle Serum Ve Yumurta Vitamin A Düzeyleri Üzerine Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   İlter Berfu ‘’Girişimcilik Sürecinde Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunların Analizi: Kagider Örneği’’ ‘’Analysis Of Problems That Women Entrepreneurs Faced At The Entrepreneurship Process: The Case Of Kagider’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2008 [1]
   İlteriş Yıldırım '' Türk Modernleşmesi Ve Türk Solu: Kadro Hareketi Örneği '' Turkısh Modernızatıon And Turkısh Left: The Case Of Kadro Movement '' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   İn, Meliha. Afyon Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevelansının Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   İnaç, İlkay. Köpeklerde Ultrasonik ve Manuel Diş Taşı Temizleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2006. [1]
   İslatince, Hasan. "Doğal İşsizlik Oranı Kavramına Yönelik Tartışmalar ve Politika Önerileri. AKÜ İİBF Dergisi 4, Sayı.1 (2002) : 65-78. [1]
   İsmail Koyuncu, Halil İbrahim Şeker; (2019), Implementation Of Dormand-Prince Based Chaotic Oscillator Designs İn Different Iq-Math Number Standards On Fpga. Sakarya University Journal of Science, 23(5), 859-868, DOI:10.16984/saufenbilder.505497 [1]
   J. Beck, R. Feng,, D. M. Hall, A. Buyuksagis, M. Zıomek-Moroz And S.N. Lvov, “Effects Of H2s And Co2 On Cement/Casing Interface Corrosion Integrity For Cold Climate Oil And Gas Well Applications, Ecs Transactions, 72 (17) 107-122 (2016) 10.1149/07217.0107ecst ©The Electrochemical Society [1]
   Justin Beck, Ruishu Feng, Derek M. Hall, Aysel Buyuksagis, Serguei N. Lvov, Margaret Ziomek-Moroz, “Corrosion of 13Cr Steel at the Cement/Casing Interface in CO2/H2S Environments at 4, 85 and 200 °C”, NACE CORROSION 2018, April 15-19, Phoenix, Arizona, Paper No: 11015 [1]
   Justin Beck, Ruishu Feng Derek M. Hall, Aysel Buyuksagis, Margaret Ziomek-Moroz And Serguei N. Lvov, “Effect Of H2s And Co2 On Cement/Casing Alloy İnterface Corrosion İntegrity For Cold Climate Oil And Gas Well Applications”, 229th Ecs Meeting (May 29-June 3, 2016), Oral Presentation, San Diego California,Usa [1]
   Kablan, Rasim. Afyonkarahisar İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Resmi Tören ve Kutlamalarda Karşılaştıkları Problemler ve Beklentilerinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Kabu Hergül, Filiz. Total Abdominal Histerektomi Olan Hastalarda Yara Yeri Enfeksiyonunun Oluşumunda Hastaya Ait Faktörlerin Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2009. [1]
   KAÇAR, Halil İbrahim , ÇELİK, Muhammet . "Günümüzde Nahiv Konularının Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Çalışmalar". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 65-86 . [1]
   Kahraman, Ahmet ve Ekin Önder. "Hipotiroidizm ve Hipertiroidizmli Hastalarda Serum Beta-Karoten ve Vitamin A Düzeyleri." AKÜ Kocatepe Tıp Dergisi 2, Sayı.1 (2001) : 49-51. [1]
   Kahraman, Alper & Kayahan, Cantürk; AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Muhasebe Standartlarının Sektörel Algılanması: Mermer İşletmeleri Örneği. Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: Aralık 2017, Sayfalar: 93-105 [1]
   Kahraman, Derya. ‘’Türk A Tipi Menkul Kıymet Yatırım Fonlarında Sona Erme Analizi ve Tahmini’’ ‘’Analysis and Prediction of Disappearance of Turkish Type a Mutual Funds’’. Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar, 2006. [1]