Now showing items 555-574 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   J. Beck, R. Feng,, D. M. Hall, A. Buyuksagis, M. Zıomek-Moroz And S.N. Lvov, “Effects Of H2s And Co2 On Cement/Casing Interface Corrosion Integrity For Cold Climate Oil And Gas Well Applications, Ecs Transactions, 72 (17) 107-122 (2016) 10.1149/07217.0107ecst ©The Electrochemical Society [1]
   Justin Beck, Ruishu Feng, Derek M. Hall, Aysel Buyuksagis, Serguei N. Lvov, Margaret Ziomek-Moroz, “Corrosion of 13Cr Steel at the Cement/Casing Interface in CO2/H2S Environments at 4, 85 and 200 °C”, NACE CORROSION 2018, April 15-19, Phoenix, Arizona, Paper No: 11015 [1]
   Justin Beck, Ruishu Feng Derek M. Hall, Aysel Buyuksagis, Margaret Ziomek-Moroz And Serguei N. Lvov, “Effect Of H2s And Co2 On Cement/Casing Alloy İnterface Corrosion İntegrity For Cold Climate Oil And Gas Well Applications”, 229th Ecs Meeting (May 29-June 3, 2016), Oral Presentation, San Diego California,Usa [1]
   Kablan, Rasim. Afyonkarahisar İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Resmi Tören ve Kutlamalarda Karşılaştıkları Problemler ve Beklentilerinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Kabu Hergül, Filiz. Total Abdominal Histerektomi Olan Hastalarda Yara Yeri Enfeksiyonunun Oluşumunda Hastaya Ait Faktörlerin Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2009. [1]
   KAÇAR, Halil İbrahim , ÇELİK, Muhammet . "Günümüzde Nahiv Konularının Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Çalışmalar". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 65-86 . [1]
   Kahraman, Ahmet ve Ekin Önder. "Hipotiroidizm ve Hipertiroidizmli Hastalarda Serum Beta-Karoten ve Vitamin A Düzeyleri." AKÜ Kocatepe Tıp Dergisi 2, Sayı.1 (2001) : 49-51. [1]
   Kahraman, Alper & Kayahan, Cantürk; AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Muhasebe Standartlarının Sektörel Algılanması: Mermer İşletmeleri Örneği. Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: Aralık 2017, Sayfalar: 93-105 [1]
   Kahraman, Derya. ‘’Türk A Tipi Menkul Kıymet Yatırım Fonlarında Sona Erme Analizi ve Tahmini’’ ‘’Analysis and Prediction of Disappearance of Turkish Type a Mutual Funds’’. Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar, 2006. [1]
   Kahyaoğlu, Mustafa Konar, Vahit. "Karbon Kaynağı Olarak Peyniraltı Suyu Atığı Kullanılarak Ramnolipit Biyosürfektanı Üretimi." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.1 (2008) : 53-62. [1]
   Kalmış, Erbil., Kalyoncu, Fatih. "Lentinula Edodes’in Misel Gelişim Hızı Üzerine Meşe Odunu Parça Büyüklüğünün Etkisi." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 7, Sayı.2 (2007) : 45-52. [1]
   Kandemir Tuğrul ‘’Küresel Rekabet Ortamında Birleşme Ve Satın Almaların İşletmeler Üzerine Finansal Etkisi Ve İmkb’deki Birleşmeler Üzerine Bir Araştırma’’ ‘’The Fınancıal Impact Of Merger And Acquısıtıons On Busınesses Enterprıses In The Global Competıtıon Envıronment And A Research On Mergers In Istanbul Stock Exchange Market’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2003 [1]
   Kaplan, Aslı. Erişkinlerde Lateralizasyon, Psikolojik Durum, Antropometrik Ölçümler, Egzersiz Kapasitesi ve Vücut Kütle İndeksi İlişkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Kara R. Acaröz U. Gürler Z. İnce S. Arslan-Acaröz D. Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi. Kocatepe Vet J. (2018) 11(4): 468-471. [1]
   Kara Yormuk, Kemal ve Mehmet Ali Köseoğlu. "Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Bir Kamu Kuruluşu Örneği." AKÜ İİBF Dergisi 7, Sayı.2 (2005) : 103-121. [1]
   Kara, Ayfer. Üretral Katetere Bağlı Gelişen Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Kateter Bakımının Önemi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   KARA, R., ÇOLAK, F., & KAYALI, Y. (2016). Investigation of Wear and Adhesion Behaviors of Borided Steels. Transactions of the Indian Institute of Metals, 69(6), 1169–1177. [1]
   Kara, Recep.Geleneksel Bir Peynir: Afyon Tulum Peynirinin Karakterizasyonu ve Deneysel Olarak İnokule Edilen Brucella Abortus ve Brucella Melitensis Suşlarının Üreme ve Canlı Kalma Yeteneklerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Kara, Yasemin ve Ali Coşkun. "Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği." AKÜ İİBF Dergisi 14, sayı.2 (2012) : 73-90. [1]
   Karabağ, Funda. Deneysel Olarak Hipertiroidizm Olusturulan Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester’in Plazma Homosistein, Asimetrik Dimetil Arjinin, Nitrik Oksit ve Lipid Profili Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]