Now showing items 558-577 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Kablan, Rasim. Afyonkarahisar İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Resmi Tören ve Kutlamalarda Karşılaştıkları Problemler ve Beklentilerinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Kabu Hergül, Filiz. Total Abdominal Histerektomi Olan Hastalarda Yara Yeri Enfeksiyonunun Oluşumunda Hastaya Ait Faktörlerin Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2009. [1]
   KAÇAR, Halil İbrahim , ÇELİK, Muhammet . "Günümüzde Nahiv Konularının Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Çalışmalar". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 65-86 . [1]
   Kahraman, Ahmet ve Ekin Önder. "Hipotiroidizm ve Hipertiroidizmli Hastalarda Serum Beta-Karoten ve Vitamin A Düzeyleri." AKÜ Kocatepe Tıp Dergisi 2, Sayı.1 (2001) : 49-51. [1]
   Kahraman, Alper & Kayahan, Cantürk; AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Muhasebe Standartlarının Sektörel Algılanması: Mermer İşletmeleri Örneği. Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: Aralık 2017, Sayfalar: 93-105 [1]
   Kahraman, Derya. ‘’Türk A Tipi Menkul Kıymet Yatırım Fonlarında Sona Erme Analizi ve Tahmini’’ ‘’Analysis and Prediction of Disappearance of Turkish Type a Mutual Funds’’. Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar, 2006. [1]
   Kahyaoğlu, Mustafa Konar, Vahit. "Karbon Kaynağı Olarak Peyniraltı Suyu Atığı Kullanılarak Ramnolipit Biyosürfektanı Üretimi." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.1 (2008) : 53-62. [1]
   Kalmış, Erbil., Kalyoncu, Fatih. "Lentinula Edodes’in Misel Gelişim Hızı Üzerine Meşe Odunu Parça Büyüklüğünün Etkisi." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 7, Sayı.2 (2007) : 45-52. [1]
   Kandemir Tuğrul ‘’Küresel Rekabet Ortamında Birleşme Ve Satın Almaların İşletmeler Üzerine Finansal Etkisi Ve İmkb’deki Birleşmeler Üzerine Bir Araştırma’’ ‘’The Fınancıal Impact Of Merger And Acquısıtıons On Busınesses Enterprıses In The Global Competıtıon Envıronment And A Research On Mergers In Istanbul Stock Exchange Market’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2003 [1]
   Kaplan, Aslı. Erişkinlerde Lateralizasyon, Psikolojik Durum, Antropometrik Ölçümler, Egzersiz Kapasitesi ve Vücut Kütle İndeksi İlişkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Kara R. Acaröz U. Gürler Z. İnce S. Arslan-Acaröz D. Manda Sütlerinde ICP-MS ile Metal ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi. Kocatepe Vet J. (2018) 11(4): 468-471. [1]
   Kara Yormuk, Kemal ve Mehmet Ali Köseoğlu. "Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Bir Kamu Kuruluşu Örneği." AKÜ İİBF Dergisi 7, Sayı.2 (2005) : 103-121. [1]
   Kara, Ayfer. Üretral Katetere Bağlı Gelişen Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Kateter Bakımının Önemi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   KARA, R., ÇOLAK, F., & KAYALI, Y. (2016). Investigation of Wear and Adhesion Behaviors of Borided Steels. Transactions of the Indian Institute of Metals, 69(6), 1169–1177. [1]
   Kara, Recep.Geleneksel Bir Peynir: Afyon Tulum Peynirinin Karakterizasyonu ve Deneysel Olarak İnokule Edilen Brucella Abortus ve Brucella Melitensis Suşlarının Üreme ve Canlı Kalma Yeteneklerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Kara, Yasemin ve Ali Coşkun. "Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği." AKÜ İİBF Dergisi 14, sayı.2 (2012) : 73-90. [1]
   Karabağ, Funda. Deneysel Olarak Hipertiroidizm Olusturulan Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester’in Plazma Homosistein, Asimetrik Dimetil Arjinin, Nitrik Oksit ve Lipid Profili Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Karaca, Abdullah. Hipertiroidli Ratların İdrar Kesesi Kontraksiyonları Üzerine Eritromisinin Etkinliğinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Karaca, E. Gülçin. "Lipoik Asit: Evrensel Antioksidan." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.1 (2008) : 231-245. [1]
   Karadağ, Fatma. Gebelere Lohusalık Bakımı ve Bebek Bakımı Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2008. [1]