Now showing items 737-756 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   N. AKIN and E. DÜNDAR, “Asymptotically I Invariant Equivalence of Sequences Defined By A Modulus Function,” presented at the 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS and ITS APPLICATIONS(ICAA2018) , 2018. [1]
   N. AKIN and E. DÜNDAR, “Küme Dizilerinin Modülüs Foksiyonu Yardımıyla Tanımlanan Asimptotik I İnvaryant İstatistiksel Denkliği,” Afyon Kocatepe ÜniversitesiFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 477–485, Aug. 2018. [1]
   N. AKIN, E. DÜNDAR, and F. NURAY, “Wijsman I Invariant Convergence of Sequences of Sets,” Bulletin of Mathematical Analysis and Applications, vol. 11, no. 1, pp. 1–9, 2019. [1]
   N. AKIN, E. DÜNDAR, and F. NURAY, “Wijsman I Invariant Convergence of Sequences of Sets,” Inter. Confer. on Analysis and Its Appl.(ICAA2016) , 2016. [1]
   N. AKIN, E. DÜNDAR, and U. ULUSU, “Asymptotically I Invariant Statistical Equivalence of Sequences of Set Defined by a Modulus Function,” International Conference on Mathematics and Related Sciences(ICMRS2018) , 2018. [1]
   N. AKIN, E. DÜNDAR, and U. ULUSU, “Asymptotically Lacunary I Invariant Equivalence ofSequences Defined By A Modulus Function,” 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS and ITS APPLICATIONS(ICAA2018) , 2018. [1]
   N. AKIN, E. DÜNDAR, and U. ULUSU, “Asymptotically Lacunary I Invariant Equivalence ofSequences Defined By A Modulus Function,” presented at the 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS and ITS APPLICATIONS(ICAA2018) , 2018. [1]
   N. AKIN, E. DÜNDAR, and U. ULUSU, “Asymptotically Lacunary I Invariant Statistical Equivalence of Sequences of Sets Defined By A Modulus Function,” Sakarya University Journal of Science, vol. 22, no. 6, pp. 1857–1862, Oct. 2018. [1]
   N. Özakdağ, (2019), “Gagauzcanın Söz Varlığında Bayram ve Yortu Kelimeleri”, Turkish Studies Language and Literature, Volume 14 Issue 2, pp. 765-781. [1]
   Nakilcioğlu, İsmail H. "E-ticarette Kullanılan Sanal Ödeme Araçları ve Yöntemleri." AKÜ İİBF Dergisi 4, Sayı.1 (2002) : 49-63. [1]
   Nazmiye Sümer '' İktidarın Yeniden Üretim Aracı Olarak Simgelerin Kullanımı '' The Use Of Symbols In The Reınstallment Of Power '' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2011 [1]
   Nejla Çelik'' Küreselleşmenin Türk Toplumunun Tüketim Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi '' Globalızatıon Impact On Consumptıon Habıts Of Turkısh Socıety '' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2014 [1]
   Nihat Işık, Özgür Engeloğlu,Efe Can Kılınç: Kişi Başına Gelir İle Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Gelir Seviyesine Göre Ülke Grupları İçin Çevresel Kuznets Eğrisi Uygulaması, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 107-125 Journal of Economics and Administrative Sciences Volume :XVII Issue: 2 Year: December 2015 Pages:107-125 [1]
   Nuray, F. and Patterson, R. F. (2015). Multivalence of bivariate functions of bounded index. Le Matematiche, 70(2), 225-233. [1]
   Nuray, F. and Akin, N. P. (2019). Linear Functionals Connected with Strong Double Cesaro Summability. International Journal of Analysis and Applications, 17(3), 361-368. [1]
   Nuray, F. and Akın, N. (2019). Four dimensional logarithmic transformation into L_u. Journal of Classical Analysis, 14(1), 49-55. [1]
   Nuray, F. and Patterson, R. F. (2015). Entire bivariate functions of exponential type. Bulletin of Mathematical Sciences, 5(2), 171-177. [1]
   Nuray, F. and Patterson, R. F. (2015). Some Tauberian theorems for four-dimensional Euler and Borel summability. Advances in Difference Equations, 2015(50), 8 pages. [1]
   Nuray, F. and Patterson, R. F. (2015). Submatrices of Four Dimensional Summability Matrices. Cubo (Temuco), 17(2), 89-96. [1]
   Nuray, F. and Ulusu, U. (2019). Lacunary invariant statistical convergence of double sequences of sets. Creative Mathematics and Informatics, 28(2), 143-150. [1]