Now showing items 870-889 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Paftalı, E., Aşkan, H. (2019). Savaş Meydanlarından Beyaz Perdeye Irak Savaşı: Hollywood Yapımlarının İdeolojik Anlatısı. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 257-283. [1]
   Pamuk Ş. Erdoğan M. Yıldırım Y. Hızlısoy H. Al S. Sepin Ö. Üniversite Kampüs Kantinlerindeki Gıdaların Mikrobiyolojik Kalitesinin ve Gıda Çalışanlarının El Hijyen Durumlarının Değerlendirilmesi. Kocatepe Vet J. (2018) 11(4): 363-373. [1]
   Parlakkaya, Raif. "Maliyet Ve Performans Yönetim Aracı Olarak Tümleşik Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Ekonomik Katma Değer Sistemi." AKÜ İİBF Dergisi 5, Sayı.2 (2003) : 73-87. [1]
   Patterson, R. & Nuray, F. (2017). A characterization of holomorphic bivariate functions of bounded index. Mathematica Slovaca, 67(3), pp. 731-736. Retrieved 23 Dec. 2019, from doi:10.1515/ms-2017-0005 [1]
   Pehlivan, Fatime. Hemodiyaliz Hastalarında Karakter Mizaç Özellikleri Ve Yaşam Kalitesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Pekkan, Keriman ve Bekir Karasu. "R2o-Ro-(Zro2)-B2o3-Aho3-Sio2 Cam-Seramik Sistemlerinden Hızlı Pişirim Duvar Karosu Opak Sırı Olarak Faydalanılması." AKÜ Fen Bil. Dergisi, Özel Sayı (2009) : 37-44. [1]
   Pekmezci G.Z. Pekmezci D. Bolukbas C.S. Molecular Characterization of Demodex Canis (Acarina: Demodicidae) in Domestic Dogs (Canis Familiaris). Kocatepe Vet J. (2018) 11(4): 430-433. [1]
   Pekyaman Asuman ‘’Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon İmajının Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma’’ ‘’The Role Of Destination Image In Touristic Buying Behavior A Research In Afyonkarahisar Region’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2008 [1]
   Pelit, E., & Kabakulak, A. (2019). Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Kariyer Yapma İstekleri Üzerine Etkisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Presented At The Inglobe, Ankara. ss. 863-878 [1]
   Pelit, E., Kabakulak, A., & Zorlu, Ö. (2019). Turist Rehberliği Öğrencilerinin Yaz Stajına Yönelik Değerlendirmeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Presented At The Inglobe, Ankara. ss. 849-862 [1]
   PELİT, E. (2011). Otel İşletmelerinde Operasyonel Risk Yönetimi Ankara daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 117–137. [1]
   PELİT, E., & AK, S. (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak Personel Bulma Seçme Ve Personeli İşe Yerleştirme ile ilgili Sorunlar Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 10(2), 39–74. [1]
   PELİT, E., & ARSLANTÜRK, Y. (2011). Turizm İşletmelerinin İş Etiğine Yönelik Uygulamalarının Çalışma Yeri Tercihindeki Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 163–184. [1]
   PELİT, E., & AYANA, Ç. (2016). Duygusal Zekânın Örgütsel Sinizme Etkisi Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma The Effect Of Emotional Intelligence on Organizational Cynicism Research on Hotel Employees. Şletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 45–76. [1]
   PELİT, E., & BOZDOĞAN, İ. (2014). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Kemer deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(7), 37–66. [1]
   PELİT, E., & ÇETİN, A. (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak Performans Değerlendirme ve Sorunlar Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme. Presented at the III. Innovation and Global Issues in Social Sciences 2018 (InGlobe), Antalya. [1]
   PELİT, E., & ÇETİN, A. (2019). Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak Performans Değerlendirme Ve Sorunlar Kavramsal Bir Değerlendirme. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 11(2), 165–203. [1]
   PELİT, E., & GÖKÇE, F. (2018). Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İş Analizi ve Sorunlar Kavramsal Bir Değerlendirme. Presented at the III. Innovation and Global Issues in Social Sciences 2018 (InGlobe), Antalya. [1]
   PELİT, E., & GÖKÇE, F. (2019). İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İş Değerleme Ücret Yönetimi Süreci veKarşılaşılan Sorunlar Turizm İşletmeleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 369–382. [1]
   PELİT, E., & GÖKÇE, F. (2019). Turist Rehberliğinde İstihdam Alanları ile İlgili Sorunlar. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 2(1), 1–9. [1]