Now showing items 926-945 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   R. Feng, J. Beck, A. Buyuksagis, İ. Wolfe, R. Cianni M. Ziomek-Moroz And S.N. Lvov., “Electrochemical Corrosion Behavior Of High Strength Carbon Steel İn H2s-Containing Alkaline Brines” Ecs Transactions, 66 (17) 13-36 (2015), 10.1149/06617.0013ecst ©The Electrochemical Society [1]
   R. Feng, J. Beck, D. M. Hall, A. Buyuksagis, M. Ziomek-Moroz And S.N. Lvov, “Corrosion Behavior Of 13cr Casing Steel İn Cement-Synthetic Pore Solution Exposed To High Pressure Co2 And H2s, Ecs Transactions, 69 (26) 27-40 (2015), 10.1149/06926.0027ecst ©The Electrochemical Society [1]
   R. Feng, J. Beck, D. M. Hall, A. Buyuksagis, M. Zıomek-Moroz And S.N. Lvov, “ Effects Of Co2 And H2s On Corrosion Of Martensitic Steels İn Brines At Low Temperature”, Corrosion, March 2018, Vol. 74, No. 3, Pp. 276-287, Doi = 10.5006/2406. [1]
   R. Feng, J. Beck, D. M. Hall, Aysel Buyuksagis, M. Ziomek-Moroz, S. N. Lvov, Corrosion Behavior Of 13cr Casing Steel İn Cement-Synthetic Pore Solution Exposed To High Pressure Co2 And H2s, 228th Ecs Meeting İn Phoenix, Arizona,October 11-15, 2015 Usa, C01 Poster Session [1]
   Rahman A. Gultepe EE. Uyarlar C. Cetingül IS. Iqbal A. Bayram İ. Effect of Mentha Piperita (Peppermint) Extract and its Juice on Egg Quality Traits during Different Storage Time in Laying Hens Seafood Products. Kocatepe Vet J. 2017; 10(1): 14-20. [1]
   Ramazan Armağan, Süleyman Dikmen: İskandinav Ülkeleri Vergi Sistemleri Ve Gelirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 67-81 Journal of Economics and Administrative Sciences Volume :XVII Issue: 2 Year: December 2015 Pages:67-81 [1]
   Ruishu Feng, Justin Beck, Derek M. Hall, Aysel Buyuksagis, Serguei N. Lvov, Margaret Ziomek-Moroz, “Effects Of Co2 And H2s On Corrosion Of Martensitic Steels İn Nacl(Aq) At Low Temperature”, Nace Corrosion 2016, March 6-10, Vancouver Convention Center, Vancouver, Bc, Canada , Paper No:7659 [1]
   Ruishu Feng, Justin R. Beck, Derek M. Hall, İan Wolfe, Aysel Buyuksagis, Serguei N. Lvov, Margaret Ziomek-Moroz. “Corrosion Behavior Of Ultra-High Strength Drilling Steel İn Alkaline Brines Containing Hydrogen Sulfide At High Temperature”, Nace Corrosion 2016, March 6-10, Vancouver Convention Center, Vancouver, Bc, Canada, Paper No:7657 [1]
   S. Yalcin, B. Maden. Quality Characteristics of Noodle Including Ground Yellow Poppy Seed. International Journal of Secondary Metabolite , 4(3), 312-318 (2017) [1]
   S. YEGÜL and E. DÜNDAR, “2 Normlu Uzaylarda Çift Fonksiyon Dizilerinin I_2-Yakınsaklığı ve Bazı Özellikleri,” presented at the III. InternationalCongress on Science and Education , 2019. [1]
   S. YEGÜL and E. DÜNDAR, “I_2-Convergence of Double Sequences of Functions in 2 Normed Spaces,” Universal Journal of Mathematics and Applications, vol. 2, no. 3, pp. 130–137, Oct. 2019. [1]
   S. Yegül and E. Dündar, “On Statistical Convergence of Sequences of Functions In 2 Normed Spaces,” Journal of Classical Analysis, vol. 10, no. 1, pp. 49–57, Jan. 2017. [1]
   S. YEGÜL and E. DÜNDAR, “On Statistical Convergence of Sequences of Functions in 2 Normed Spaces,” presented at the Inter. Confer. on Analysis and Its Appl.(ICAA2016) , 2016. [1]
   S. YEGÜL and E. DÜNDAR, “Statistical Convergence of Double Sequences of Functions In 2 Normed Spaces,” International Conference on Mathematics and Related Sciences(ICMRS2018) , 2018. [1]
   S. YEGÜL and E. DÜNDAR, “Statistical Convergence of Double Sequences of Functionsand Some Properties In 2 Normed Spaces,” Facta Universitatis, Series Mathematics and Informatics, vol. 33, no. 5, pp. 705–719, 2018. [1]
   Sabah, Eyüp. "Afyon'da Sabit Kirletici Kaynaklardan İleri Gelen Hava Kirliliği ve Çözüm Önerileri". AKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2,1 (2000) : 61-78. [1]
   Saçaklı Yeşim ‘’Adli Muhasebecilik Perspektifinde Türkiye’deki Üniversitelerde Muhasede Denetimi Eğitimi ve Öneriler’’ ‘’Accounting Auditing Education and Suggestions at Universities in Turkey in Terms of Forensic Accounting Perspective’’. Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar, 2011. [1]
   Sadioğlu, U., Dede, K. & Göçoğlu, V. (2020). Regional Development Agencies in Turkey on the Scope of Governance and Local Elites: An Evaluation after 10-years-experience. Lex Localis Journal of Local Self-Government, 18(2): 371-394. [1]
   Sadık Dinçtürk '' Türkiye’de Vandalizmin Sosyal;Ekonomik Ve Psikolojik Boyutları ‘’ Socıal, Economıcal And Phychologıcal Aspects Of Vandalısm İn Turkey’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Sağbaş, İsa ve Adem Başoğlu. "İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri Algılaması: Afyonkarahisar İli Örneği." AKÜ İİBF Dergisi 7, Sayı.2 (2005) : 123-144. [1]