Now showing items 1068-1087 of 1195

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Uçar Hatice ''Çevre Sorunları Açısından Afyonkarahisar'' ''Environment Problems of Afyonkarahisar'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2008 [1]
   Uçar, Deniz ve Dilan Toprak. "Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Anot ve Katot Bölmelerinin Birbirinden Ayrılmasında Kullanılan Bazı Yöntemler." AKÜ Fen Bil. Dergisi 14, Sayı.1 (2014) : 1-6. [1]
   Uçmaz, Mustafa. "Türkiye’de Sayısal İmza (E-İmza) ve Adalet Bakanlığı’nda E-İmza Kullanımının Değerlendirilmesi." AKÜ Fen Bil. Dergisi 9, Sayı.2 (2009) : 51-60. [1]
   Uğur Nayir, Nurten. Açık Kalp Ameliyatında Preoperatif Anksiyete ile Postoperatif Komplikasyonlar Arasındaki İlişki. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Uğur, Pınar ve Cemail Aksel. "Mgo-mgal2o4-sno2 Kompozit Refrakterlerîn Mekanik Özellikleri ve Isıl Performansı." AKÜ Fen Bil. Dergisi Özel sayı, (2009) : 171-180. [1]
   Uğurlu Özlem Yaşar [1]
   Ulucan, Aykut. Farelerde Deneysel Amiloidozis' İn İmmun Sistem Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Ulusoy, H., & Atilgan, A. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Orman Ürünleri Endüstrisinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi Discussi on of Forest Products Industry in Term of Ecological, 16, 92–106. http://doi.org/10.5578/fmbd.16926 [1]
   Ulusu, U. (2014). On almost asymptotically lacunary statistical equivalence of sequences of sets. Electr. J. Math. Anal. Appl, 2(2), 56-66. [1]
   Ulusu, U. (2017). Lacunary I_σ-asimptotik denklik. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(3), 899-905. [1]
   Ulusu, U. (2018). Asymptotically ideal invariant equivalence. Creative Mathematics and Informatics, 27(2), 215-220. [1]
   Ulusu, U. and Dündar, E. (2014). I-lacunary statistical convergence of sequences of sets. Filomat, 28(8), 1567-1574. [1]
   Ulusu, U. and Dündar, E. (2016). Asymptotically I_2-lacunary statistical equivalence of double sequences of sets. Journal of Inequalities and Special Functions, 7(2), 44-56. [1]
   Ulusu, U. and Dündar, E. (2018). Asymptotically I-Cesàro equivalence of sequences of sets. Universal Journal of Mathematics and Applications, 1(2), 101-105. [1]
   Ulusu, U. and Dündar, E. (2019). Asymptotically lacunary I_2-invariant equivalence. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 36(1), 467-472. [1]
   Ulusu, U. and Gülle, E. (2019). Asymptotically J_σ-equivalence of sequences of sets. Sakarya University Journal of Science, 23(5), 718-723. [1]
   Ulusu, U. and Kişi, Ö. (2017). I-Cesàro summability of sequences of sets. Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications, 5(1), 278-286. [1]
   Ulusu, U. and Nuray, F. (2012). Lacunary statistical convergence of sequences of sets. Progress in Applied Mathematics, 4(2), 99-109. [1]
   Ulusu, U. and Nuray, F. (2013). Küme dizilerinin istatistiksel lacunary toplanabilirliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 9-14. [1]
   Ulusu, U. and Nuray, F. (2013). On asymptotically lacunary statistical equivalent set sequences. Journal of Mathematics, 2013(310438), 5 pages. [1]