Now showing items 1118-1137 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Varan, İsmail., Özgen, Selçuk., Can, Muhammed Fatih., Topbaş, Yeliz., Sabah, Eyüp. "Flint Taşı Artıklarından Kuvars Kazanımının Araştırılması." AKÜ Fen Bil. Dergisi 9, Sayı.2 (2009) : 61-75. [1]
   Varank, İlhan; Yeni, Sabiha; Gecü, Zeynep. (2014) Aku, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal Of Theoretical Educational Science, 7(2), 135-147 [1]
   Varol, N., & Çoban, N. (2018). Geldanamisin Ve Trikostatin A’nın İnsan Mesane Kanseri Hücreleri Üzerine Sinerjistik Etkisi. Kocatepe Tıp Dergisi, 0–0. [1]
   Vedat Yılmaz '' Modern Demokrasilerde Terörle Mücadele Ve Otoriter Yansımaları '' Anti-Terrorism İn Modern Democracies And Authoritarian Reflections'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2011 [1]
   Vergi Kültürü ve Vergi Ahlakı: İtalya ve Türkiye, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 179-188 Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages: 179-188 [1]
   Y. KAYALI, Ş. TAKTAK, S. ULU, and Y. YALÇIN, “Investigation of mechanical properties of boro tempered ductile iron,” Materials & Design, vol. 31, no. 4, pp. 1799–1803, Apr. 2010. [1]
   Y. SEVER and E. DÜNDAR, “On Convergence of Double Sequences of Functions,” Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 2, no. 2, pp. 67–72, Jan. 2014. [1]
   Y. SEVER and E. DÜNDAR, “Regularly Ideal Convergence and Regularly Ideal Cauchy Double Sequences In 2 Normed Spaces,” presented at the Algerian-Turkish International Days on Mathematics 2013, 2013. [1]
   Y. SEVER, U. ULUSU, and E. DÜNDAR, “On Strongly I and I Lacunary Convergence of Sequences of Sets,” AIP Conference Proceedings, vol. 1611, pp. 357–362, 2014. [1]
   Yağcı, İhsan. Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği) . Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Yağmur, Rıfat.Güreş Milli Takım Sporcularında Kan Gruplarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Başarılarındaki Rolünün Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Yağız, Dursun., Afyon, Ahmet. "Seydişehir (Konya) Yöresi Myxomycet’leri Üzerine Bir Araştırma." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 5,1/2. (2005) : 55-60. [1]
   Yakar, F. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi D10 Karayolunun Arsin ‐ Yomra Geçişlerindeki Tehlikeli Kesimlerin Tespitinde Lojistik Regresyon Yönteminin Kullanılması Use of Logistic Regression Method for Identification of Risky Road Sections on Arsin ‐ Yomra Region of D10 Highway, 16, 115–124. http://doi.org/10.5578/fmbd.26348 [1]
   Yalcin S. (2019). Belediyelerde Gıda Bankacılığı. International Congress of Science, Culture & Education, 293-299 (29 Ekim-2 Kasım, Alanya) [1]
   Yalcin S. (2019). Gıda İşlemede Kızıl Ötesi Uygulaması, GANUD International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics, 374-378 (22-24 Kasım 2019 Gaziantep) [1]
   Yalcin, S. (2017).”Determination of Quality Characteristic of Biscuits Including Ground Yellow Poppy Seed as Fat Replacer”. Int. J. Sec. Metabolite, 4: 3 ,. 406-411. [1]
   Yalcin, S., Basman, A. (2016). “Effects of infrared treatment on tocopherols, total phenolics and antioxidant activity of soybean samples”. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods: 8 (2): 273 – 281 [1]
   Yalcin, S., Basman, A., 2015, “Effects of infrared treatment on urease, trypsin inhibitor and lipoxygenase activities of soybean samples”, Food Chemistry, 169, 203-210 [1]
   Yalcin, S., Basman, A., 2015, “Effects of Near Infrared Treatment on Electrophoretic Patterns of Soybean Samples” Euro Food Chem XVIII-MADRID, İspanya [1]
   Yalcin, S., Schreiner, M. (2018). “Stabilities of tocopherols and phenolic compounds in virgin olive oil during thermal oxidation”. Journal of Food Science and Technology, 55(1): 244-251 [1]