Now showing items 1123-1142 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Y. KAYALI, Ş. TAKTAK, S. ULU, and Y. YALÇIN, “Investigation of mechanical properties of boro tempered ductile iron,” Materials & Design, vol. 31, no. 4, pp. 1799–1803, Apr. 2010. [1]
   Y. SEVER and E. DÜNDAR, “On Convergence of Double Sequences of Functions,” Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 2, no. 2, pp. 67–72, Jan. 2014. [1]
   Y. SEVER and E. DÜNDAR, “Regularly Ideal Convergence and Regularly Ideal Cauchy Double Sequences In 2 Normed Spaces,” presented at the Algerian-Turkish International Days on Mathematics 2013, 2013. [1]
   Y. SEVER, U. ULUSU, and E. DÜNDAR, “On Strongly I and I Lacunary Convergence of Sequences of Sets,” AIP Conference Proceedings, vol. 1611, pp. 357–362, 2014. [1]
   Yağcı, İhsan. Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği) . Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Yağmur, Rıfat.Güreş Milli Takım Sporcularında Kan Gruplarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Başarılarındaki Rolünün Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Yağız, Dursun., Afyon, Ahmet. "Seydişehir (Konya) Yöresi Myxomycet’leri Üzerine Bir Araştırma." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 5,1/2. (2005) : 55-60. [1]
   Yakar, F. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi D10 Karayolunun Arsin ‐ Yomra Geçişlerindeki Tehlikeli Kesimlerin Tespitinde Lojistik Regresyon Yönteminin Kullanılması Use of Logistic Regression Method for Identification of Risky Road Sections on Arsin ‐ Yomra Region of D10 Highway, 16, 115–124. http://doi.org/10.5578/fmbd.26348 [1]
   Yalcin S. (2019). Belediyelerde Gıda Bankacılığı. International Congress of Science, Culture & Education, 293-299 (29 Ekim-2 Kasım, Alanya) [1]
   Yalcin S. (2019). Gıda İşlemede Kızıl Ötesi Uygulaması, GANUD International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics, 374-378 (22-24 Kasım 2019 Gaziantep) [1]
   Yalcin, S. (2017).”Determination of Quality Characteristic of Biscuits Including Ground Yellow Poppy Seed as Fat Replacer”. Int. J. Sec. Metabolite, 4: 3 ,. 406-411. [1]
   Yalcin, S., Basman, A. (2016). “Effects of infrared treatment on tocopherols, total phenolics and antioxidant activity of soybean samples”. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods: 8 (2): 273 – 281 [1]
   Yalcin, S., Basman, A., 2015, “Effects of infrared treatment on urease, trypsin inhibitor and lipoxygenase activities of soybean samples”, Food Chemistry, 169, 203-210 [1]
   Yalcin, S., Basman, A., 2015, “Effects of Near Infrared Treatment on Electrophoretic Patterns of Soybean Samples” Euro Food Chem XVIII-MADRID, İspanya [1]
   Yalcin, S., Schreiner, M. (2018). “Stabilities of tocopherols and phenolic compounds in virgin olive oil during thermal oxidation”. Journal of Food Science and Technology, 55(1): 244-251 [1]
   Yalçın S. Çıvracı S. Burçak E. Onbaşılar İ. Effects of Usage of Sepiolite in Layer Diet on Pellet Quality and Pellet Production Parameters. Kocatepe Vet J. (2018) 11(2):134-139. [1]
   Yalçın, Arslan. '' Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Korunmaya Muhtaç Çocukların Gelecek Kaygılarının İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneği)" Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar, 2011. [1]
   Yalçın, Emine., Çavuşoğlu, Kültiğin. "Radyoterapi Gören Akciğer Kanseri Hastalarda Radyasyonun Serum Gama-Glutamil Transpeptidaz (Ggt) Düzeylerine Etkisi." AKÜ Fen bİlimleri Dergisi 8, Sayı.1 (2008) : 105-112. [1]
   Yalçınkaya, Hatice. Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda Fiziksel Uygunluk, Günlük Fiziksel Aktivite, Vücut Kompozisyonu Ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Yalım, H , Gümüş, A , Ünal, R . (2019). Correlation between Soil Gas Radon Concentrations and Terrestrial Radioactivity (U-238 and Th-232) in Afyonkarahisar. ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi , () , 188-194 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/alku/issue/41490/491250 [1]