Now showing items 1047-1066 of 2164

   Citation
   Balcü Devlet Üniversitesi [1]
   Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi [1]
   Balıkesir Üniversitesi [2]
   Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [2]
   Balıkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi [1]
   Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, S.B.E, Yüksek Lisans Öğrencisi [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, İşletme Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi “ Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü [2]
   Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, [1]
   Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi [2]
   Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi [4]
   Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı., Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı., Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı.,Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı [1]