Now showing items 1903-1922 of 2164

   Citation
   raştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik YO. Araştırma Görevlisi, Doktor, Niğde Üniversitesi, İİBF [1]
   Recep Tayyib Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi [1]
   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi [1]
   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi [2]
   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi [5]
   Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü [1]
   Research Fellow at Bangladesh Institute of Development Studies, Bangladesh, Karabuk University, Business Administration Faculty, Accounting and Finance Major Field,Canakkale Onsekiz Mart University, Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department. [1]
   Rize Eğitim Araştırma Hastanesi [1]
   Rize Üniversitesi, Tıp Fakültesi [1]
   Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi [1]
   Sağlık Bilimleri Enstitüsü [92]
   Sakarya University, Engineering Faculty, Department of Metallurgical and Materials Engineering, Sakarya, Dumlupinar University, Engineering Faculty, Department of Material and Ceramic Engineering, Kutahya, Dokuz Eylul University, Engineering Faculty, Department of Metallurgical and Materials Engineering, Buca, Izmir, Dokuz Eylul University, Izmir Vocational School, Department of Technical Programs, Buca, Izmir, Dokuz Eylul University, Center for Production and Applications of Electronic Materials (EMUM), Buca, Izmir, Yalova University, Engineering Faculty, Department of Chemical Processes Engineering, Yalova [1]
   Sakarya University,Department of Public Finance Sakarya [1]
   Sakarya Üniversitesi [2]
   Sakarya Üniversitesi , SBE, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi [1]
   Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metal Eğitimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sakarya, [1]
   Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metal Eğitimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sakarya [1]
   Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metal Eğitimi Bölümü, Sakarya, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Böl [1]
   Sakarya Üniversitesi İ.İB.F. İşletme Bölümü [1]
   Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü [1]