Now showing items 2104-2123 of 2164

   Citation
   Van Asker Hastanesi [1]
   Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi [2]
   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksek Okulu [1]
   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi [1]
   Veteriner Fakültesi [5]
   Yakın Doğu Üniversitesi, Bankacılık ve Finansman Bölümü [1]
   Yale Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü : Kral Suud Üniversitesi [1]
   Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü [1]
   Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü [1]
   Yaşar Üniversitesi, İİBF Ekonomi Bölümü [1]
   Yaşar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İletişim ve Halkla İlişkiler Programı ** Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü [1]
   Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü [1]
   Yeditepe Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü [1]
   Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi [1]
   Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Mezunu [1]
   Yozgat Boğazlıyan 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi [1]
   Yozgat Bozok Üniversitesi, Sorgun Veteriner Fakültesi [1]
   Yönetim ve Organizasyon Doktora Program [1]
   Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi İkt. ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Yrd. Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İ.İ. B. F. Öğretim Üyesi [1]
   Yuzuncuyıl University Faculty of Veterinary Medicine , Department of Parasitology [1]