Advanced Search

Now showing items 1954-1973 of 2314

   Citation
   Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kipaş Denim, İstanbul [1]
   Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi [5]
   Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi [2]
   Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı [1]
   Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü [1]
   Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Arazi ve Su Kaynakları ABD, Tekirdağ [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi Müh. ve Mim. Fak. Harita Müh. Bölümü [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Fakültesi [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi [1]
   Nevsehir University, Department of Ceramic and Glass Design, Hacibektas, Nevsehir, Turkey Anadolu University, Department of Materials Science and Engineering, Eskisehir, Turkey [1]
   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü [1]
   Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Afyonkarahisar, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü [1]
   Nevşehir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Seramik-Cam Tasarımı Bölümü, Nevşehir. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Eskişehir [1]
   Nevşehir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1]
   NevşehirUniversity, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Afyon Kocatepe University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Gazi University, Gazi Education Faculty, Department of Biology [1]
   Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi [1]