Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek 

      Çınar, İkram (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
      Bu çalışmada küreselleşme olgusu ve boyutlarına değinildikten sonra Türkiye için gelecekteki eğitim yöneliminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Eğitim bir gelecek tasarımı sonucu birey ve toplumu hedeflenen ...