Now showing items 1-1 of 1

    • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Webquest Kullanımı 

      Çilkaya, Rüştü (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      Araştırmanın amacı, İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ülkemizin Kaynakları konusunda hazırlanan WebQuest materyalinin öğrencilerin akademik başarısı ve derse karşı tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmaya ...