Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Pierre Bourdieu’s Theory of Social Action 

      Öztürk, Şinasi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
      Bu makale Pierre Bourdieu’nun toplumsal eylem kuramı ve habitus, kapital (capital) ve alan (field) kavramlarının tartışması üzerinde odaklanmıştır. Bu kuram ile ilgili olarak praksis (praxis) ve güç/iktidar (power) ...