Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de Tüketicinin Korunması 

      İbrahim DEMİRTAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
      Günümüzde, serbest rekabetin tam anlamıyla sağlanamamış olması, mal ve hizmetlerin çeşitlenerek nitelik ve nicelik olarak artması, bunun yanında da tüketicilerin yeterli bilince sahip olmamaları nedeniyle tüketici haklarının ...