Advanced Search

Now showing items 1-11 of 11

  • 12 Temmuz Beyannamesi’nin Türk Siyasi Tarihindeki Yeri ve Önemi 

   Akın, Fehmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
   DP kurulduktan sonra bir süre iktidar partisinin hoşgörüsüyle karşılaşsa da, belediye seçimlerini boykot etmesi ve umulanın üzerinde bir örgütlenme başarısı göstermesi üzerine iktidar partisinin ona karşı tutumu giderek ...
  • 1924 Teşkilat-i Esasiye Kanununun Türkiye’nin Modernleşme Sürecindeki Yeri ve Önemi 

   Coşkuner, Hüseyin Tolga (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Anayasa, bir devletin temel yapısını, yönetim şeklini, devletin temel organlarını, bunların birbirleri ile ilişkilerini, devlet iktidarının el değiştirmesini, kişilerin devlete ve devletin de kişilere karşı hak ve görevlerini ...
  • 27 Mayıs Askeri Müdahalesi’nin Konya Basınındaki Yansımaları 

   Nalbantoğlu, Melek (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Çalışmada 27 Mayıs Askeri Müdahalesi’nin Konya basınına yansımaları incelenmiştir. Bu yansımaların değerlendirilebilmesi için Türkiye’nin çok partili hayata geçiş süreci, Demokrat Parti’nin iktidarı ve askeri müdahaleye ...
  • Afyonkarahisar’da Öz Demokrat Partisi (1948) 

   Akın, Fehmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
   Afyonkarahisar’da 27 Ağustos 1948 tarihinde kurulmuş olan Öz Demokrat Partisi 5 Temmuz 1949’a kadar faaliyetini sürdürmüştür. Parti, Demokrat Parti’den ayrılanlar tarafından kurulmuş olup yaklaşık bir yıl sonra Millet ...
  • Atatürk ve Fevzi Çakmak'ın Gözüyle Büyük Taaruz 

   Akın, Fehmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
   Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı, Türk topçusunun saldırısıyla başlayıp 30 Ağustos'ta kesin zaferle sonuçlanan savaşın genel adıdır. 30 Ağustos günü cereyan eden muharebeye ise nihai zaferi sağladığından dolayı "Başkomutanlık ...
  • Avrupa kentsel şartları perspektifinde bir kentli hakkı olarak “Katılım Hakkı” ve Türkiye 

   Pektaş, Ethem Kadri; Akın, Fehmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010-12)
   Kentli hakları; hem kentlinin bir birey olarak sahip olduğu insan haklarının, hem de içinde yaşadığı kentin ve kentsel toplumun bir üyesi olarak o kentin kentsel ve çevresel değerleri üzerindeki haklarının bütününü ...
  • II. Meşrutiyet Dönemi Hapishane Islahatı 

   Çimen, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Belli bir suçun karşılığında uygulanan cezai yaptırımların en başta geleni ve en temel cezası, hapis cezasıdır. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde, geniş bir uygulama sahası bulamayan hapis cezası, özellikle XVI yy. ...
  • İsmet İnönü Dönemi İktisat Politikaları (1938-1950) 

   Pala, Hakan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ülke kaynaklarının sonuna kadar kullanıldığı, her şeyin yeniden inşasını gerektiren bir durumla karşı karşıyaydı. Cumhuriyet'in ilanıyla her şeyin devletten beklendiği sancılı bir döneme ...
  • Türk Siyasi Hayatında Ahmet Tahtakılıç 

   Şimşek, Sadettin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Ahmet Tahtakılıç 1909 yılında Uşak’ın Bozkuş köyünde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Uşak’ta, yükseköğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Türkiye’nin değişik yerlerinde mülki idare amirliği yaptıktan sonra ...
  • Vilâyet sâlnâmelerinde Afyonkarahisar 

   Koparal, Kadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Vilayet sâlnâmeleri, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başlarında neşredilmiş yıllıklardır. Yerel tarih açısından önemi büyük olan bu yıllıklar, sosyo-ekonomik yapı ile vilayet ve bağlı ...
  • Yakın Tarihimizde Millet Partisi Olgusu (1948-1977) 

   Pancaroğlu, Adnan Ferruh (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   Türk demokrasisinde önemli bir yeri olan Millet Partisi, iktidara gelme heyecanını hep canlı tutmuş muhafazakâr bir partidir. 1948’de kurulan Millet Partisi 1977’de kapanışına kadar geçen sürede, hep aynı siyaset çizgisini ...