Now showing items 1-1 of 1

    • Türk Vergi Sisteminde Geçici Vergi Uygulaması 

      Bitkin, Ali Osman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
      Geçici vergi, kazanç vergileri ile ilgili olarak (kesin tahakkuk ve tahsil işlemleri sonradan gerçekleşen) henüz vergileme dönemi sona ermeden, bir mahsup sistemi çerçevesinde tahsilini öne alan bir uygulamadır. Üzerinde ...