Now showing items 1-2 of 2

  • Ahmed Sûzî ve Dîvanı 

   Ceylan, Metin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
   Ahmed Sûzî, 19. yüzyılın dîvân sahibi tekke şâirlerindendir. Tezkirelerde hayatıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. Bu yüzden fazla tanınmamaktadır. Bu yazımızda, pek bilinmeyen şâirin hayatından kısaca bahsedip eserlerine ...
  • Bursalı Lâmi Çelebi’nin Münşeatından Seçilmiş Farsça Beyit ve Rubâiler 

   Ceylan, Metin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
   Lâmî’i Çelebi’nin münşe’atı hakkında müstakil olarak, bilimsel ölçüler içerisinde bir araştırma bu güne kadar maalesef yapılmamıştır. Ancak Lâmî’i Çelebi’yi edebiyat dünyamıza tanıtıcı nitelikte bazı çalışmalara rastl ...