Advanced Search

Now showing items 1-10 of 10

  • Aristoteles’te Doğa Ve Aile 

   Haylaz Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   M.Ö. üçüncü yüzyıl Antik Yunan filozoflarından en önemlilerinden biri olan Aristoteles’in ortaya koymuş olduğu fikirler günümüzde de çeşitli bilim alanlarında tartışılmaktadır. Platon ile kıyaslandığında ılımlı realist ...
  • Carl Schmitt’e göre modern devlette ideal egemen 

   Ergin, Volkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Egemenlik kavramı siyasal teorinin en çok tartışılan kavramlarından birisi olmuştur. Bunun en önemli sebebi temelde iktidar olgusu ile olan yakın ilişkisidir. Siyasal düşüncede ideolojilerin kavranması ve yorumlanması, ...
  • Devlet’teki Bir Yasağa İtiraz: Irıs Murdoch ve Platon’un Sanatçı Görüşüne İtirazı 

   Dore, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012)
   Bu makalenin konusu, Britanyalı ahlak filozofu Iris Murdoch‟un (1919-1999), etik anlayışını tamamen kendisine dayandırdığı Platon (428/427-348/347 BCE) ile temel bir uzlaşmazlığı üzerinedir. Makalede, geniş anlamda 20. ...
  • Güçlü Yapay Zekâya Karşı Çin Odası Argümanı 

   Dore, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012)
   Bu makalede, Amerikalı filozof John Rogers Searle’ün Çin Odası Argümanı olarak bilinen ünlü düşünce deneyi incelenmiştir. Argüman, Searle tarafından, işlevi; yapay zeka kullanmaya dayalı bilgisayarların, aslında bilinçli ...
  • Jean Valjean’s dilemma and utilitarian ethics 

   Dore, Fatma (2017)
   Bu çalışma, Victor Hugo’nun 1862 tarihli başyapıtı Sefiller’deki yoğun ahlaki bir ikilemin sonucunun faydacı etik bakış açısından bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Sözkonusu ikilemi yaşayan kişi eserin baş ...
  • Nilüfer Göle’de modernleşme ve dönüşen mahremiyet 

   Kargın, Sinem (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Modernite Avrupa’da ortaya çıkmış ve tüm dünyayı etkisi altına almış bir süreçtir. Toplumsal sorunlara bir çözüm olarak görülen modernite Türk toplumunda da etkisi göstermiş bir düşünce biçimidir. Fakat Türkiye’de ortaya ...
  • Oğuz Atay Romanlarında Aydın Problemi 

   Demir, Rasime (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2015)
   Roman, Tanzimat Dönemi ile birlikte Türk literatüründe görülmeye başlanmıştır. Modernleşme rüzgârının toplumları, tüm kurumlarıyla dönüştürme ve değiştirmesine hizmet eden romanın, Türkiye’de Batılılaşma noktasında bir ...
  • Paris Üniversitesi’nin on üçüncü yüzyılda İbn Rüşdçülük ile tekâmülü 

   Dore, Fatma (FESATODER, 2017)
   Bu makale, Paris Üniversitesi’nin, onüçüncü yüzyılda İbn Rüşd’ün felsefî etkisiyle gerçek anlamda bir üniversite haline geldiğini savunur. Bu yüzyılda, teolojide Aristoteles felsefesine ilgiyle beraber aklın kullanımı ...
  • Sisifos’tan Sendikalizme: Albert Camus’nün Varoluşçuluğu ve Demokrasi 

   Dore, Fatma (III. Uluslararası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi ve Felsefe, 2014)
   Fransız varoluşçu filozof Albert Camus’ye göre insanoğlu anlamsız bir dünyada yaşamaktadır. Onun bu durumdan sıyrılabilmesinin nihai çözüm yolu ise intihardır. Filozofa göre intihar, felsefi anlamda gerçek tek sorundur ve ...
  • Sömürgeci İspanyol Amerikası’nda aristotelesçi doğal köle kavramı 

   Dore, Fatma (FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2016)
   Rönesans’ta İspanyol bilginleri nazarında Aristoteles’in konumu oldukça yüksektir. Dolayısıyla onun doğal köle kavramı, Amerika kıtasında karşılaşılan yerli halkların statüsüne ilişkin entelektüel tartışmaların çerçevesini ...