Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Bursa Köy Güvendeleri Üzerine Bir Araştırma 

   Elitaş, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Somut olmayan kültürel miraslar içinde yer alan sözlü ürünler, toplumların kültürlerinin oluşmasında başlıca rol oynayan unsurlar olarak tarihsel süreç içinde yerlerini almışlardır. Doğumdan ölüme kadar geçen bu süreçte ...
  • Mesud Cemil’in klâsik koro anlayışı 

   Elitaş, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 30.06.2019)
   Cumhuriyet döneminde “Klâsik Koro” icrası Mesud Cemil’le başlamıştır. Mesud Cemil, Batı Müziği korolarına yakın bir anlayışla Klâsik Türk Müziği eserlerinin icra edilmesini amaçlamıştır. Bu anlayışla Tarihî Türk Mûsikîsi ...