Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Sultanönü Sancağında Göç Ve İskân (1299-1839) 

      HAZAR Emrah (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Eskişehir ve çevresi eski çağlardan beri üzerinde çeşitli toplulukların yaşadığı bir yerleşim merkezi olmuştur. Bölge, XI. ve XIII. yüzyıllarda doğudan Anadolu'ya yapılan göçler neticesinde, Türklerin etkisi altına girmiştir. ...