Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Demokratik Eğitim: Demokratik Bir Eğitim Programı 

      Yönetim biçimi olarak demokrasi; “siyasal gücün, halkın egemenliğine dayalı olarak kullanılması” anlamına gelmekte, toplumsal yaşam açısından bakıldığında ise, “bir yaşam felsefesi ve bir yaşam biçimi” olarak görülmektedir. ...