Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Descartes ve Rüya Argümanı Descartes and the Dream Argument 

   Kabadayı, Talip (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
   Bu çalışmada, rüya argümanı olarak bilinen argümanın önemli noktalarını göz önüne serebilmek amacıyla René Descartes’ın Meditations on the First Philosophy adlı eserinde sunduğu Birinci Düşüncenin ilgili kısmı ele ...
  • Platon ve Farabi’de İdeal Devlet 

   Kabadayı, Talip (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
   Bu çalışma Platon ve Farabi’nin toplum ve siyaset felsefesiyle ilgili düşüncelerini gözler önüne sermeyi ve bu bakımdan birbiriyle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Kanımca Platon ve Farabi bir anlamda toplum, devlet ve ...